ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Posted -
Comments type - 0 σχόλια
Tag -

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ που εδρεύει στην Πεδινή Ιωαννίνων και στο εξής καλούμενη ως ο “ Διοργανωτής ” ... [...]

Posted -
Comments type - 0 σχόλια
Tag -

[...]

Posted -
Comments type - 0 σχόλια

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων είναι υποχρεωτικός και διακρίνεται σε: διενεργείται κάθε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κ... [...]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΧ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ελέγχονται: τα στοιχεία του οχήματος (πινακίδες κυκλοφορίας, αρ. πλαισί... [...]

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ελέγχονται: τα καυσαέρια του οχήματος ο αριθμός πλαισίου ο αριθμός μηχανής το αμάξωμα (εξωτερικά &... [...]